Bogatin peleti za cvijeće

ORGANSKO GNOJVO SA UČINKOVITIM MIKRO-ORGANIZMIMA

BOGATIN CVIJET peleti je prirodno, termički obrađeno gnojivo bez patogenih klica i sjemena korova. Sadrži dodane hranjive tvari i mikroorganizme koji su neophodni za bujan, zdrav rast i cvatnju.

Najveći dio hranjivih tvari je u obliku koji je cvijeću odmah dostupan. Većina hranjiva  je organski vezana, zato se postepeno razgrađuje, ne spaljuju korijenje i opskrbljuju cvijeće hranjivim tvarima duže vrijeme.

Sastav
Suha tvar 90% Organska tvar 60% N ukupni 7% P2O5 6% K2O 7%
CaO 8-9% MgO 1-1,5% Fe 0,3% pH 6,8-7

Mikroelementi (Cu, Mn, S, Na, B,…)

Učinkoviti mikroorganizmi TM (više od 80 vrsta mikroorganizama u pripravku (EM Bokashi).

Obogaćeno organsko gnojivo dodatno je učinkovito sa mikroorganizmima EM TM kao aktivatorima hranjivih tvari. EM TM poboljšavaju performanse i efikasnost a pri tom imaju povoljan utjecaj na zemlju. EM TM postupno razgrađuju gnojivo u biljci dostupnom obiku. To omogućava da hranjive tvari ostanu u supstratu i ne ispiru se tijekom zalijevanja.

SVE ŠTO CVIJEĆU TREBA - BOGATIN CVIJET PELETI